Tietosuojaseloste

 

PÄIVITETTY 3.11.2018

Suvi Wulff Coaching (Tmi Suvi Wulff, Y-tunnus 2903885-4) on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee www.suviwulff.fi -verkkosivustoa ja verkkokauppaa, markkinointiviestien tilaamista ja markkinointi- ja asiakasrekisterin tietojen käsittelyä ja käyttöä. Käyttäessäsi verkkosivustoa suostut noudattamaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme muun muassa, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa sivustolla kerätään ja käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Tietosuojaselostetta päivitetään lainsäädännön tai toiminnan muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Suvi Wulff
Y-tunnus: xxxxxx-x
Mäenpääntie 137
04480 Haarajoki
suvi.wulff@gmail.com

2. Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi:
Suvi Wulff Coaching markkinointirekisteri (sähköpostilista)
Suvi Wulff Coaching asiakasrekisteri (sähköpostilista)

Rekisterin yhteyshenkilö:

Tmi Suvi Wulff / Suvi Wulff
puh. 045 7840 0041
suvi.wulff@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Tmi Suvi Wulff:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietojen käsittelyperuste on asiakkaan suostumus. Käyttäjällä on mahdollisuus valita antamiensa tietojen laajuus ja verkkosivuja voi käyttää myös luovuttamatta tietoja.

Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/

4. Evästeiden käyttö

Keräämme evästeiden (“cookies”) avulla verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (mitä, miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja sekä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, IP-osoite jne.) koskevia tietoja verkkosivujemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän selaimen muistiin. Mikäli eväisteitä halutaan poistaa, sen voi tehdä selaimen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Tmi Suvi Wulff:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Asiakas päättää itse antamiensa tietojen laajuudesta. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka

  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen lomakkeen kautta.

7. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 5 vuotta siitä hetkestä, kun rekisteröity on liittynyt rekisteriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Markkinointiluvan peruminen, tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa perumalla se sähköpostiviestin alalaidassa olevasta linkistä tai ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää kokonaan poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastus- tai poistamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2) ja pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä (skannattuna tai kopiona).